–IT-projectarchitect–

Klant: Provincie Gelderland
Plaats: Arnhem

Bij de provincie Gelderland werken ruim 1.800 medewerkers samen aan een beter en mooier Gelderland. De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) zorgt voor de digitale hulpmiddelen van de provincie zodat deze medewerkers altijd én overal op een veilige manier digitale informatie kunnen gebruiken en verwerken. Wijzigingen in de informatievoorziening gaan op basis van projecten.
Het architectuurteam van de afdeling I&A bestaat uit een lead-architect, een enterprise architect, een software-architect, en twee technische project-architecten en werkt op basis van de TOGAF-methodiek. Het team is op zoek naar een technisch projectarchitect die dit team tijdelijk komt versterken. De kandidaat zal in een kaderstellende en toetsende rol deelnemen aan projecten. We zoeken een kandidaat met een "hands-on-mentaliteit" die ons ook ondersteunt met het beheren en uitbouwen van onze architectuur-repository en het beleidsportaal.
Verantwoordelijkheden
De werkzaamheden bestaan uit:
– Opstellen, onderhouden en toepassen van de architectuur, rekening houdend met de eisen en wensen van onze interne opdrachtgevers en aansluitend op externe ontwikkelingen zoals de generieke digitale infrastructuur van de overheid. 
– Vanuit een kaderstellende en toetsende rol deelnemen aan projecten en het vertalen van de bedrijfsarchitectuur naar een applicatie- en technische architectuur, gericht op de in het project te behalen doelen.
– Ondersteunen bij het beheren en uitbouwen van onze architectuur-repository en beleidsportaal.
– Analyseren, definiëren en specificeren van gewenste IT-ontwikkelingen.
– Onderzoeken en beoordelen van alternatieve oplossingsrichtingen.
– Definiëren van de architectuur van nieuwe IT-producten.
– Beoordelen van leveranciersvoorstellen en advisering over productkeuzes.
– Opstellen van verschillende architectuur deliverables, als een visie, definitiedocument en bouwblokken, die laten zien dat de gekozen oplossing voldoet aan de requirements vanuit het project, de architectuurkaders (enterprise en referentiearchitectuur) en de operationele richtlijnen.
– Zorgen voor draagvlak voor de gekozen oplossing met diverse stakeholders en het verdedigen van de deliverables in de architectuurboard.
– Begeleiden van projectmanagers en leveranciers bij implementaties van nieuwe producten.
– Borging van de beheerbaarheid van nieuwe producten en diensten.
– Verantwoordelijk voor complexe IT-producten met functionaliteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en innovatie van primaire bedrijfsprocessen.


Vereisten

– CV is in het Nederlands opgesteld en bevat maximaal 5 A4 pagina's. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

– Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015-2020) als ICT-architect, ICT-ontwikkelaar of ICT-ontwerper in een omgeving waar onder architectuur werd gewerkt. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet.
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met minimaal 2 van de volgende onderwerpen: integratie-architectuur, infrastructuur-architectuur, applicatie-architectuur, data-architectuur en cloud architectuur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting minimaal 2 (twee) opdrachten/projecten (per onderwerp minimaal 1 (één) opdracht/project) waaruit blijkt dat u over de gevraagde ervaring beschikt.
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2015 – 2020) met applicatie-integratie in een SOA-omgeving.  Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting minimaal 1 (één) opdracht/project waaruit blijkt dat u over de gevraagde ervaring beschikt. Eventueel ondersteunt met certificeringen en/of cursussen.
– Externe beschikt aantoonbaar over minimaal de volgende twee certificaten: Togaf 9 en Archimate 3. Benoem de naam van het opleidings-/cursusinstituut en het jaar waarin het certificaat is behaald.

Wensen

– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als architect met het beschrijven van architectuurdocumenten met betrekking tot het ontwerpen van IT-systemen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 

– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het onder architectuur uitwerken van applicaties en/of hybride/cloud applicaties, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken onder architectuur in een multidisciplinaire organisatie (ontwikkeling en beheer), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
– Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het onder architectuur ontwerpen en beschrijven met ArchiMate, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Wie jij bent

1. Luistervaardigheid (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen): Je pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt goed door en gaat in op reacties.

2. Uitdrukkingsvermogen: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal.
3. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens en je bent in staat om uit een veelheid van informatie een onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken.
4. Samenwerken (op basis van een hands-on-mentaliteit): Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is


Meer Info
Direct Solliciteren