–Product Owner–

Klant: Kadaster
Plaats: Apeldoorn

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.
Omschrijving afdeling waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Binnen de directie Landregistratie en Geografie is het team Product- en procesbeheer op zoek naar een product owner voor het landmeetkundige domein.
Het team product- en procesbeheer bestaat onder andere uit procesmanagers, functioneel beheerders en product owners voor het landmeetkundige domein (gezamenlijk ongeveer 13 fte). We zijn ondersteunend aan de landmeters in het terrein. Taken die bij ons horen zijn bijvoorbeeld: procesbeschrijvingen, handleidingen, opleidingen (inclusief opleidingsmateriaal), vertalen van wensen naar technische requirements, ondersteuning t.a.v. applicaties, beheer van backlogs, enz.
De ambities in het landmeetkundig domein zijn groot. Het doel is om de BRK Geo zo efficiënt en doelmatig mogelijk bij te houden. Dit omvat het domein van de start van een meetopdracht tot en met de bijwerking van de BRK-Geo op de punt (grens). Om hier richting aan te geven is een visie opgesteld en zijn een aantal speerpunten voor de komende twee jaar benoemd. Deze speerpunten hebben een grote IT-afhankelijkheid. Om de IT-invulling zo goed mogelijk te organiseren zoeken we een product owner. De product owner stelt onder andere de prioriteiten van het scrumteam.
Omdat meerdere teams aan dezelfde processen werken zijn er afhankelijkheden tussen de teams. We werken met Safe om zo optimaal mogelijk af te stemmen en om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren.
Opdrachtomschrijving:
In de rol van product owner heb je een veelzijdige verantwoordelijkheid. Je speelt namelijk een belangrijke rol in de technische ondersteuning en doorontwikkeling van zowel landmeters als externe partners (zoals notarissen). Een dynamisch en veelzijdig werkterrein.
In het team vind dus zowel beheer (technisch en functioneel) als vernieuwing plaats. Een iteratief proces waarbij doorlopend zowel functionele als technische besluiten worden genomen. In het team werken landmeters, beheerders en IT-ers hand in hand samen. Het vraagt van de product owner dat hij/zij kan schakelen met de diverse betrokkenen en stakeholders. Het belang van een goed landmeetkundig proces is voor het Kadaster groot.
In de rol van product owner beheer je de backlog van het team, stem je af met de product owners van de andere teams en met overige stakeholders en business owners. Daarnaast bouw je voor de beheerorganisatie (PPB) kennis van jouw diensten op. Deze kennis deel je met je PPB-collega’s en je draagt bij aan het op orde krijgen van de bijbehorende beheerprocessen.
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
– Het beheren van de productbacklog van het team, inclusief afstemming met business owners en andere stakeholders. 
– Monitoren van voortgang.
– Creëren van een visie op het product.


Vereisten

• Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger;

• Aantoonbaar uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als in
        geschrift), taalniveau B2.
• Minimaal 7 jaar aantoonbare Scrumervaring, waarvan 3 jaar als product owner
• Minimaal 10 jaar ervaring als product owner, leidinggevende en/of projectmanager;
• Aantoonbare kennis en ervaring met landmeetkundige processen;
• Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
• Aantoonbare ervaring met Safe.
• Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in
        een breed stakeholderveld.

Wie jij bent

• Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;

• Politieke sensitiviteit
• Enthousiasmerend vermogen
• Overtuigingskracht
• Resultaatgericht
• Proactief en initiatiefrijk
• Teamspeler


Meer Info
Direct Solliciteren