–Informatiearchitect–

Klant: DUO Groningen
Plaats: Groningen

Jij speelt een sleutelrol in de architectuurkeuzes als het gaat om gegevens in de informatiehuishouding. Daarbij zet je je in voor een  duurzaam en sterk gecentraliseerd management op gegevens. Dit vormt tenslotte een belangrijke schakel in de informatievoortbrengingsketen van DUO. Het is jouw taak om vanuit het beleid de architectuur voor de informatiehuishouding verder uit te  werken en te onderhouden. Je creëert daarbij overzicht én vooruitzicht. Daarvoor overzie je de technische kant, maar begrijp je ook de business en weet je concepten helder uit te leggen.
Je laat je voeden door analisten, ontwikkelaars en beheerders en bepaalt hoe de data van informatiemanagement ontwikkeld, beheerd en  beschikbaar gesteld moeten worden. Vervolgens zie jij erop toe dat oplossingen ontworpen, geïmplementeerd en uitgevoerd worden volgens deze architectuur. Je levert input en komt met adviezen en vernieuwende ideeën voor de informatievisie van DUO. Je adviezen kun je verdedigen en uitdragen. Hiermee draag je actief bij aan een goede governance op gegevens binnen DUO. 
Verantwoording leg je af aan de specialistisch adviseur gegevens en de manager Gegevensmanagement, die je ook adviseert. Om je doelen  te bereiken, werk je nauw samen met architecten binnen en buiten de afdeling – onder wie ook de ook CIO –, het overige management, product-owners en (datavak)specialisten. 
DUO is volop in beweging. Ons belangrijkste speerpunt: méér doen met de gigantische hoeveelheid data waarover wij beschikken. We willen  deze zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. Voor primaire processen, voor het maken van beleid en voor onderzoek binnen en buiten de organisatie. Voor jou als architect/adviseur is hier een sleutelrol weggelegd. Binnen DUO – dé ICT-werkgever in Noord-Nederland – zorg jij voor een sterk en duurzaam gegevensmanagement. 
Binnen de Service Eenheid Gegevens werk jij bij het onderdeel Gegevensmanagent. Deze afdeling zorgt dat DUO op de juiste manier met al  haar gegevens kan omgaan, dat de gegevens beschikbaar en correct zijn én voldoen aan de kwaliteitseisen. Wij focussen op drie kerntaken: allereerst faciliteren we de hele organisatie in hoe om te gaan met gegevens. Daarnaast ontwikkelen we betrouwbare gegevensbouwblokken voor interne en externe afnemers. En we leveren expertise om toegevoegde waarde uit gegevens te halen en tot nieuwe inzichten te komen. We bedienen de gehele interne organisatie en veel externe klanten. Denk aan studenten, ouders, docenten, scholen, universiteiten, beleidsmakers en andere overheidsorganisaties; kortom iedereen die met onderwijs te maken heeft.


Vereisten

– Bedrijfskundige informatica;

– Je hebt relevante kennis van gegevensarchitectuur (modellen, principes, frameworks, tools), de componenten/lagen in eeniso enterprise-architectuur en systeemontwikkelmethoden. Ook heb je kennis van en ervaring met het toepassen van TOGAF;
– Je hebt kennis van servicemanagement (ITIL), projectmanagement (PRINCE2), programma- en verandermanagement, visie en bedrijfsstrategie, financiële modellen en budgettering, contractbeheer en stakeholderanalyse en –management;
– Je hebt een passie voor data- en gegevensmanagement en beschikt over aantoonbare brede en up to date kennis van DAMA-DMBok2 en gegevensarchitectuurprincipes;
– Je hebt een hbo+- of wo-diploma in de richting van ICT, zoals informatica of bedrijfsinformatica, of gelijkwaardig niveau  door middel van ervaring en relevante opleidingen;
– Je beschikt over gedegen kennis van business-intelligence-architectuur en -standaarden, datawarehousing, meta- en  masterdatamanagement, ETL, modelleringstechnieken zoals Kimball en Data Vault, datakwaliteitsmanagement, reporting, data-analytics, data-science en big-data-solutions (5 jaar)

Wensen

– De kandidaat moet een trainee data-architect opleiden
• Je bent je bewust van je omgeving en hebt gevoel voor wat er speelt in de organisatie.
• Je kunt goed samenwerken, en weet – met het oog op een goed eindresultaat – op het juiste moment discussies te beslechten.


Meer Info
Direct Solliciteren