Informatiearchitect

Klant: Gemeente Amsterdam
Plaats: Amsterdam

Functieomschrijving
De informatiearchitect zal werken voor de gemeentelijke architectenpool en vanuit daar ingezet worden op de afdeling Onderwijs en Leerplicht binnen Cluster Sociaal.
Het Cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. De afdeling Onderwijs en Leerplicht valt binnen dit cluster en geeft namens het college van B&W uitvoering aan de wettelijke taken: onderwijshuisvesting, voorkomen en tegengaan taalachterstanden en voortijdig schoolverlaten, kwalitatief goed voorschools aanbod, leerlingenvervoer, toezicht leerplicht, toezicht openbaar onderwijs en handhaving kinderopvang.
Binnen Onderwijs en Leerplicht zal de architect werken aan:
 • Het project Kernregistratie INstellingen Onderwijs Amsterdam (KINOA). Op dit moment bevatten verschillende systemen informatie over onderwijsinstellingen. KINOA moet hieruit de gedeelde informatie terugbrengen tot 1 systeem dat vervolgens dient als "single point of truth" voor alle applicaties die gebruik maken van deze gedeelde onderwijsgegevens. KINOA zal hierdoor het professionele gesprek tussen gemeente en onderwijsinstellingen ondersteunen en komt daarmee de klantinteractie ten goede. KINOA heeft de ambitie om onder andere te zorgen voor administratieve lastenverlichting, up to date contactgegevens, eenvoudige ontsluiting van gegevens en aantrekkelijk toegankelijke informatie per onderwijsinstelling voor professionals. Aan de architect zal worden gevraagd om een herijking te doen van het huidige applicatielandschap en vervolgens om vorm te geven aan de doelarchitectuur die voor KINOA nodig is.
   
 • Enkele kleinere activiteiten die binnen het portfolioplan Onderwijs en Leerplicht 2021 vallen waarbij het advies en de kennis van een architect nodig is.
Werkzaamheden
 • Opstellen van de project start architectuur voor project KINOA;
 • Uitwerken van de doelarchitectuur voor project KINOA, daarbij rekening houdend met de van toepassing zijnde kaders en strategieën van de gemeente Amsterdam;
 • Vertalen van de doelarchitectuur naar leesbare teksten en platen voor diverse doelgroepen;
 • In overleg met de projectmanager zelfstandig afstemmen met belangrijkste stakeholders en gebruikers van deze doelarchitectuur;
 • Feedback meenemen en verwerken in nieuwe versies van de doelarchitectuur;
 • Intern en extern actief uitdragen van de nieuwe doelarchitectuur;
 • Een bijdrage leveren aan vraagstukken rondom transitie van huidige architectuur naar de nieuwe doelarchitectuur;
 • Afstemmen met ontwikkelteams en leveranciers over actuele architectuurvragen bij het (op een agile wijze) realiseren van het gegevenslandschap (API's) en/of toepassingen volgens Common Ground en het documenteren van de architectuuruitwerking en -oplossing;
 • Afstemming met en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam.


Vereisten

Eis – CV toevoegen
1.2.1.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.2.1. U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.
Eis – Werk- en denkniveau
1.2.2.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.2.2. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. Dit kan door een behaalde diploma en/of opgedane relevante werkervaring.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
Eis – Toevoegen motivatie
1.2.3.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.2.3. Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u als kandidaat de meest geschikte bent voor deze opdracht. Hieruit dient te blijken dat je over uitstekende Nederlandse schriftelijke vaardigheden beschikt.

Let op, er wordt hier gevraagd naar een motivatie van de kandidaat.

Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
Eis – Kennis
1.2.4.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.2.4. De aangeboden kanidaat heeft kennis van de relevante wet- en regelgeving (AVG).

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
Eis – ​Werkervaring
1.3.1.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.3.1. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en werkervaring met het werken binnen de overheid c.q. gemeente.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
 
Eis – Kennis en Ervaring
1.3.2.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.3.2. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met modelleren in Archimate.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
Eis – Werkervaring
1.3.3.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.3.3. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van een PSA.

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
Eis – Werkervaring
1.3.4.
KO
Gewicht: 0%
Q:
1.3.4. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en/of ervaring met gehanteerde standaarden en richtlijnen (GEMMA, BIO).

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
Wens – Werkervaring
1.3.5.
Gewicht: 60%
Q:
1.3.5. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.
Wens – Werkervaring
1.3.6.
Gewicht: 40%
Q:
1.3.6. De aangeboden kandidaat heeft uitgebreide ervaring in het onderwijs veld. 

Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en toegelicht in de motivatie.


Meer Info
Direct Solliciteren