Senior Projectmanager

Functie: Senior Projectmanager
Klant: Politie

Functieomschrijving:

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.

 • De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en – implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten.
 • De standplaats is Nieuwegein. De werkzaamheden kunnen plaatsvinden op verschillende (politie)locaties.

 • Senior projectmanager van één of meerdere ICT projecten.

 • De senior projectmanager staat stevig in zijn schoenen. Een volwaardige gesprekspartner voor de leiding en ook voor de medewerkers, wat blijkt uit senioriteit en vakbekwaamheid. Moeiteloos schakelen op verschillende niveau's, maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en goede netwerkvaardigheden. Is zich bewust van de positie binnen de organisatie: hieruit blijkt de sterke politieke en organisatiesensitiviteit.
 • Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen.

 • Eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een (BIT-waardig) projectplan (PID).
 • Eindverantwoordelijk voor de oplevering en borging van integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten, technische ICT projecten en/of verandertrajecten.
 • Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
 • Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
 • Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
 • Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. 

 • Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.
 • Operationeel leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
 • De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van het project.

 • Vanuit de rol als senior projectmanager is er contact met de programmamanager,  deelprojectmanagers, project-teamleden, stakeholders binnen de IV-organisatie en contactpersonen binnen de operationele eenheden. 

 • Inzet in de projectorganisatie.


Vereisten

 • Een afgeronde erkende 4-jarige hbo opleiding;
 • IPMA-C certificering

 • Ervaring met het leiden van complexe integrale IV ontwikkel- en implementatieprojecten van initiatie tot project décharge.
 • Ervaring in projecten met meerdere ketenpartners.
 • Ervaring als projectmanager in politiek gevoelige projecten met publieke zichtbaarheid.
 • Ervaring als projectmanager binnen de overheid.
 • Ervaring met de projectmanagementmethode Prince2.
 • Ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.)
 • Kennis van de IV organisatie van de politie.

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Organisatievermogen
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Systeemdenken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *