Transformatie

Business Prioriteiten

Wij gaan niet uit van wat zo nodig moet vanuit externe factoren maar kijken samen met u naar de prioriteiten van de business. IT is niet meer een noodzakelijk kwaad maar een peiler van uw organisatie en verdient aangestuurd te worden vanuit deze gedachte.

Concrete doelen

Uit de analyse van uw business ontstaan concrete doelen voor de IT omgeving die worden vertaald in een plan van aanpak met voor ieder element een duidelijke meetbare business case. Dit maakt de uiteindelijke implementatie controleerbaar.

Workflows

De nieuwe omgeving is gebaseerd op workflows van uw business zodat bij iedereen duidelijk is wat de toegevoegde waarde is van de verschillende elementen van uw IT omgeving. Dit brengt ook met zich mee dat eventuele noodzakelijke kosten allocatie op een eenvoudige manier kan worden gedaan.

Architectuur

De architectuur dient afgestemd te zijn op de in voorgaande stappen ontwikkelde documentatie. Er is geen one size fits all meer maar toegepaste architectuur op basis van specifieke behoeftes. U hoeft bijvoorbeeld niet alles in een private cloud te zetten en u hoeft ook niet alle elementen van uw IT 24/7 beschikbaar te hebben. De architectuur moet mogelijk maken dat u hier flexibel mee om kan gaan zodat u aan de ene kant voldoet aan de behoefte van de business en aan de andere kant de controle over de kosten kunt houden.

Implementatie

Vaak komen IT projecten in de problemen tijdens de implementatie fase. Veel voorkomende oorzaken zijn veranderingen van scope, onderschat risico management en slechte afstemming met de business. Door de implementatiefase op te delen in kleinere “sprints” kunt u makkelijker uw project in de hand houden. Daarnaast speelt het goed voorbereiden van de genoemde elementen een cruciale rol (houd vast aan de scope, onderken risico’s en communiceer).

Beheer

Al vroeg in het project dient de beheerorganisatie betrokken te worden. Niet alleen zijn zij volledig op de hoogte van de huidige situatie en kunnen u daardoor behoeden voor problemen maar zij moeten ook de nazorg van de implementatie op zich nemen. Door vroegtijdig betrekken van de beheer organisatie voorkomt u dat uw implementatie fase oneindig is en daardoor dus over budget heen gaat.

Laat commodity maar aan anderen over

U kunt bij ons terecht voor transformaties die geen commodity’s zijn en die u dus ook niet met een door broker geleverde commodity professional kunt oplossen.

Als Netwerkorganisatie zijn wij beter in staat de juiste professionals bij elkaar te brengen voor uw specifieke probleem

Wij sturen een transformatieadviseur. Wij sturen geen factuur als wij niets toe kunnen voegen.

Wij hebben mensen die dit het beste kunnen. De mentaliteit om een klus te klaren krijg je daar gratis bij.

Wij beginnen vanuit de ervaring:

  • Wat gaat er altijd fout
  • Wat kun je doen om dit te vermijden
  • Hoe zorgen wij ervoor dat budget besteed wordt aan werkelijke bedrijfs benefits
  • Waarom de weg van Partnership de beste is

Contact
–  –  –  –  –
Bezoekadres:
M.A. Reinaldaweg 2-D
3446CB Woerden

Telefoon:
+31 306350768

Email:
info@cygnusz.nl

Missie
–  –  –  –  –
CygnusZ is een organisatie die deelnemers, bestaande uit opdrachtgevers, partners en professionals, in staat stelt om in gezamenlijkheid hun expertise te vergroten, uit te bouwen en deze adequaat te mobiliseren bij het oplossen van ICT vraagstukken

Copyright © CygnusZ

2015-2019 Designed and developed by CygnusZ